Biosäkerhet

Biosäkerhet vid Stockholms universitet

Forskning och undervisning med genmodifierade mikroorganismer (GMM), övriga genmodifierade organismer (GMO) samt biologiska agens av olika riskklasser, styrs idag av ett omfattande regelverk. Riskbedömningar och anmälningar till olika myndigheter ska utföras och tillstånd i vissa fall erhållas.

Biosäkerhetskommittén

Stockholms universitets biosäkerhetsexpert är utsedd av rektor och har bildat en biosäkerhetskommitté där medlemmarna har kompetens inom olika GMM- och GMO-områden samt fysisk/personell säkerhet.