Stockholms universitets brandskyddspolicy har koppling till det övergripande säkerhets- och riskhanteringsarbetet vid universitetet. Policyn fastställer ledningens viljeinriktning och övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet för samtliga verksamheter vid universitetet.

Du kan läsa mer om brandskyddspolicyn här (Länk till regelboken) >>

Eller ta del av innehållet här Brandskyddspolicy (87 Kb) .

Varje institution/avdelning vid universitetet ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Verksamheter med allvarligare skaderisker/konsekvenser vid bränder behöver fler skyddsnivåer i sin brandskyddsorganisation. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Säkerhet.  

Frågor om brandsäkerhet

Har du frågor kring brandsäkerhet kan du kontakta Thomas Markdalen, brandsäkerhetssamordnare, Fastighetsavdelningen, tel: 08-16 11 18, e-post: thomas.markdalen.

Utbildningar inom säkerhet

Utbildningar inom säkerhet erbjuds regelbundet och det brukar vara olika kurstillfällen under vår- och höstterminen. Vi kan naturligtvis ordna separata utbildningstillfällen för din instution/avdelning/grupp om så önskas.

För information och anmälan till samtliga utbildningar 

(För att se alla aktuella kurser, uppe till vänster: VÄLJ KATEGORI, i listmenyn välj "Personalutveckling" och klicka sedan på "SÖK" uppe till höger).