Universitetet har en fastställd brandskyddspolicy som visar vår gemensamma viljeinriktningen i hur en trygg brandsäker arbetsplats ska skapas. Det är viktigt att policyn är känd och förankrad i hela universitetets organisation. Som medarbetare kan du ta del av innehållet i policyn genom att trycka på länken:  Brandskyddspolicy (43 Kb)

Varje institution, avdelning, enhet ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Verksamheter med allvarligare skaderisker/konsekvenser vid bränder behöver fler skyddsnivåer i sin brandskyddsorganisation. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Säkerhet.  

Kontakt brandsäkerhet

Har du frågor kring brandsäkerhet kan du kontakta någon av våra specialister på området. Kontakta Jonas Danielsson SWECO, Brand och risk konsult vid Fastighetsavdelningen, tel: 08-08-16 2101, e-post: .