Universitetet har en fastställd brandskyddspolicy som visar vår gemensamma viljeinriktningen i hur en trygg brand- och personsäker arbetsplats ska skapas. Det är viktigt att policyn är känd och förankrad i hela universitetets organisation. Som medarbetare kan du ta del av innehållet i policyn genom att trycka på länken:  Brandskyddspolicy (43 Kb)

Varje institution, avdelning, enhet ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Verksamheter med allvarligare skaderisker/konsekvenser vid bränder behöver fler skyddsnivåer i sin brandskyddsorganisation.
Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brand-och personsäkerhetsfrågor erbjuds av Sektionen för säkerhet.  

Har du frågor kring brand- eller personsäkerhet kan du kontakta någon av våra specialister på området.

Skyddsingenjör Mats Hansson 08-16 22 51,  e-post: mats.hansson@su.se