Tips för din säkerhet

Vad ska du tänka på innan det brinner

  • Innan branden är ett faktum 2018-10-04 Att skaffa sig viktig kunskap om hur brand- och personsäkerheten är inrättad och tänkt att fungera i händelse av brand på din arbetsplats kan dramatiskt förbättra möjligheterna att rädda ditt och andras liv i en brandincident.
  • Brandsläckare på universitetet 2018-10-04 Här berättas det om vilka brandsläckartyper som finns på universitetet samt hur man korrekt hanterar brandsläckare på ett säkert sätt.
  • På återsamlingsplatsen i det fria 2018-10-04 Här beskrivs hur återsamlingsplatsen valts och varför den ligger en bit från husfasader. Vidare berättas om hur utrymningsledare agerar och hur personer som utrymt förväntas uppträda.
  • Om branden blir verklighet 2018-10-04 Här berättas om brandens förlopp och de personskaderisker som man i brandens närhet utsätts för. Vidare berättar texten om hur utrymningsledare arbetar och vilken roll hon/han har under utrymningen.
  • Brand- och utrymningslarm 2018-10-04 Här berättas om de olika typer av brand- och utrymningslarm som finns på universitetet. Vidare beskrivs hur räddningstjänsten larmas till brandplatsen.