Tips för din säkerhet

Vad ska du tänka på innan det brinner

  • Brand och risker 2015-08-05 Här berättas om skaderisker vid bränder och hur man bör agera som person om man utsatts för/inandats den giftiga brandröken.
  • Brand- och utrymningslarm 2015-08-05 Här berättas om de olika typer av brand- och utrymningslarm som finns på universitetet. Vidare beskrivs hur räddningstjänsten larmas till brandplatsen.
  • Om branden blir verklighet. 2015-08-05 Här berättas om brandens förlopp och de personskaderisker som man i brandens närhet utsätts för. Vidare berättar texten om hur utrymningsledare arbetar och vilken roll hon/han har under utrymningen.
  • På återsamlingsplatsen i det fria. 2015-08-05 Här beskrivs hur återsamlingsplatsen valts och varför den ligger en bit från husfasader. Vidare berättas om hur utrymningsledare agerar och hur personer som utrymt förväntas uppträda.
  • Brandsläckare på universitetet. 2015-08-05 Här berättas det om vilka brandsläckartyper som finns på universitetet samt hur man korrekt hanterar brandsläckare på ett säkert sätt.
  • Innan branden är ett faktum 2015-08-05 Att skaffa sig viktig kunskap om hur brand- och personsäkerheten är inrättad och tänkt att fungera i händelse av brand på det egna arbetsstället kan dramatiskt förbättra möjligheterna att rädda sitt eget och andras liv i en brandincident.
  • Utbildning, brand- och personsäkerhet 2015-08-05 Information om Sektionen för Säkerhets kursutbud om brand- och personsäkerhet samt hur man anmäler sig till en ordinarie kurs eller beställer en anpassad brandsäkerhetskurs.

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.

kontakt

Sektionen för säkerhet

Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.