De allra flesta av universitetets hyrda lokaler har någon form av brand- eller utrymningslarm installerat.

Tjutande sirener, blixtljus eller talat meddelande påkallar omedelbar utrymning när uppkomsten av en brand indikerats i lokaler.

Larmsignal om utbruten brand sänds också automatiskt till fastighetsägaren och/eller till universitetets säkerhetssystem och vår stationära väktare, för kontroll och åtgärd.

Konstateras det att det är en verklig brand som startat rings SOS alarm på nummer 112.

En god regel för att påskynda behövda räddningsinsatser när man som personal eller student själv har sett brandens lågor eller den tjocka svarta brandröken i sin arbetslokal eller studielokals närhet ringer SOS alarm på nummer 112 och meddelar att det brinner på universitetet. Besvara larmoperatörens frågor innan samtalet avslutas. Samtalet till 112 bör ske med mobil på väg ut till det fria eller på återsamlingsplatsen. Det som är primärt i en brand är att alla kommer ut och bort från faran i tid innan farliga förhållanden i huset som brinner uppkommer.

Lokaler med förhöjda personskaderisker eller allvarliga skadekonsekvenser vid bränder har sina brandlarm direktkopplade till Räddningstjänsten. Brandförsvarets räddningsfordon ska i normalfallet finnas på brandplatsen för inledandet av släckinsatser och personräddning inom 10-11 minuter från det att larmet inkommit till dem.

Förhöjda personskaderisker och allvarliga konsekvenser vid en brand har de laborativa verksamheterna, Frescatibiblioteket, Aula Magna samt ytterligare några hus/lokaler.