För att skaffa egen beredskap och nödvändiga kunskaper görs följande:

  • Leta upp din närmsta utrymningsplan och läs noga all information på den.
  • Provgå de två oberoende utrymningsvägarna mot säkerheten i det fria. Följ de gröna hänvisningsskyltarna med springande figur.
  • Ta bort de eventuella hinder du påträffar i utrymningens väg eller rapportera brister till institutionens brandskyddskontrollant eller skyddsombud.
  • Lär dig var brandsläckarna finns uppsatta där du arbetar. Läs på brandsläckaren om hur de/den brukas och vilka typer av brand som de/den släcker.
  • Lär dig hitta era brandfiltar och förbandsmaterial.
  • De som arbetar på labb lär sig var man hittar ögonsköljstationer och nödduschar.
  • Ta reda på var er närmsta hjärtstartare finns placerad.
  • Lär dig att alltid följa utrymningsledarens instruktioner.
  • Lär dig att ha respekt för den heta giftiga brandröken. När röken börjar fylla takregionen där du befinner dig hukar du dig under den och utrymmer skyndsamt.
  • Stanna på återsamlingsplatsen tills besked om att du/ni kan återvända in igen kommer från brandförsvarets räddningsledare, polis eller er utrymningsledare.