En brand som får rasa fritt får ett hastigt accelererat förlopp och farlighet. Redan efter 4-5 minuter från uppkomsten av den primärt lilla branden kan den ha utvecklats till att avge mängder med giftig brandrök som innehåller flera typer av giftiga ämnen som kolmonoxid, cyanväte, kvävedioxid, ammoniak och klorväten. Temperaturen i brandens närområde stiger till temperaturnivåer upp emot 800 grader Celsius.

  • Om brand- eller utrymningslarmet ljuder eller om man ser elden eller den tjocka giftiga brandröken från brandhärden måste man påbörja utrymning av lokalerna genast. De första minuterna i en brand är viktigast för din möjlighet att utrymma innan farliga förhållanden för dig uppkommer. Det finns alltså inte tid att tveka om man ska utrymma eller ej.
  • Följ de gröna belysta eller efterlysande hänvisningsskyltarna med springande figur mot säkerheten i det fria. Observera att hissar aldrig får användas under utrymningen eftersom strömmen till dem kanske plötsligt bryts så du blir sittandes fast mellan våningsplan.
  • Den lokala utrymningsledaren som är klädd i en lysande gul-grön signalväst avsöker arbetslokalerna och ger också instruktioner till utrymmande personer vid behov.
  • Utrymningsledarens främsta uppgift är alltså att avsöka rum där personer kanske inte uppfattat brand-och utrymningslarmet. Utrymmen som, toaletter, vilrum, tysta rum, förråd, kopieringsrum o.s.v.
  • På din väg ut till återsamlingsplatsen kan du hjälpa utrymningsledaren att hantera personer i akut fara, skadade, chockade eller de som hamnat i panik. Personer som känner att man klarar situationens stressande panik sammarbetar med att få med alla som behöver hjälp, bort från brandens omedelbara närhet och sen vidare till säker plats i det fria.
  • De som har ett funktionshinder kan behöva en kollegas/medmänniskas hjälp undan branden på väg mot en säker räddningsplats.
  • Följ med den funktionshindrade hela vägen ut till återsamlingsplatsen om deras funktionshinder medger detta (funktionsnedsättningar som syn, rörelse, artros eller dylikt).
  • Personer som sitter i rullstol eller har svårt att gå ska hjälpas till en trygg räddningsplats på samma våningsplan där man befinner sig (utrymningstrapphuset eller det brandsäkrade tjänsterummet). Stanna hos den funktionshindrade personen som lugnande stöd och samordnade funktion. Ring mobilt till SOS alarm på nummer 112 och guida brandförsvarets rökdykare på räddningsstegar fram till den plats där ni befinner er så ni kan bli räddade som första åtgärd när de dykt upp på brandplatsen.