Det är meningen att alla som utrymt huset som brinner ska samlas på den utsedda återsamlingsplatsen i det fria. Återsamlingsplatsen finns markerad på utrymningsplanerna som sitter uppsatta på vägg i allmänna ytor och i arbetskorridorer.

Återsamlingsplatsen är alltid placerad på säkert avstånd från huskroppar. Att stå nära husfasader efter fullbordad utrymning är inte tillåtet eftersom risken är att det brinnande husets fönster kommer att explodera av brandens hetta. Krossat glas kommer att "regna" ner mot marken och skada alla som eventuellt står för nära huset som brinner.

På återsamlingsplatsen försöker personer som tillhör samma institution, avdelning eller enhet att hålla ihop som grupp så man kan ta emot information från den "egna" utrymningsledaren. Är det trångt på återsamlingsplatsen kommer utrymningsledare att anvisa en lämplig plats där grupper kan stå lite inbördes åtskilda.

Det är inte tillåtet att avlägsna sig från återsamlingsplatsen eller återvända in i huset som ni evakuerat innan instruktioner om att så kan ske getts av räddningsledare, polis eller er utrymningsledare.

All eventuell information och samordning mellan er grupp och räddningstjänsten ska skötas av enbart er utrymningsledare. Räddningsledaren kommer fram och söker information om de har tid och möjlighet under räddningsinsatsen.