Sektionen för Säkerhet erbjuder anställda vid universitetet kompetensutvecklande brandsäkerhetskurser både för den egna brandskyddsorganisationen och den mer allmänt orienterande brandsäkerhetskursen där det förutom teoretisk föreläsning också ges möjlighet till att få öva praktiskt, hur man släcker bränder med skumsläckare, kolsyresläckare och brandfilt.

Följande kurser finns för kursanmälan både Hösttermin och Vårtermin.

  • Brandskyddsansvariga.
  • Brandskyddskontrollanter.
  • Utrymningsledare.
  • Allmän brandkunskap med praktisk släckövning.
  • Fire safety and practical firefighting exercise.

Anmälan till en kurs görs på Medarbetarwebben. Sökväg är Service--Krishantering--Säkerhet---Säkerhetsutbildning. Klicka på länken till kursbokning för respektive vald kurs.

Ett formulär öppnas där man ska fylla i sitt namn, E-postadress, telefonnummer, organisation samt genom att ange namnet på sin närmaste högre chef bekräfta att kursanmälan är godkänd av honom/henne.

Förutom de ordinarie kurserna kan storföreläsning eller kurser för mindre grupper med önskemål om anpassat kursinnehåll anordnas enligt överenskommelse med Mikael Härlin. E-mailadress till Mikael är: mikael.harlin@su.se