Universitetet har en fastställd brandskyddspolicy som visar vår gemensamma viljeinriktningen i hur en trygg brandsäker arbetsplats ska skapas. Det är viktigt att policyn är känd och förankrad i hela universitetets organisation. Som medarbetare kan du ta del av innehållet i policyn genom att trycka på länken:  Brandskyddspolicy (43 Kb)

Varje institution, avdelning, enhet ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Verksamheter med allvarligare skaderisker/konsekvenser vid bränder behöver fler skyddsnivåer i sin brandskyddsorganisation. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Säkerhet.  

Brandsäkerhet | Kontakt

Har du frågor kring brandsäkerhet kan du kontakta Thomas Markdalen, brandsamordnare, vid Fastighetsavdelningen, tel: 08-16 11 18, e-post: thomas.markdalen.

Utbildningar inom säkerhet

Utbildningar inom säkerhet erbjuds regelbundet och det brukar vara olika kurstillfällen under vår- och höstterminen. Vi kan naturligtvis ordna separata utbildningstillfällen för din instution/avdelning/grupp om så önskas.

För information och anmälan till samtliga utbildningar 

(För att se alla aktuella kurser, uppe till vänster: VÄLJ KATEGORI, i listmenyn välj "Personalutveckling" och klicka sedan på "SÖK" uppe till höger).