Fom den 1 januari 2017 kommer SU:s campusområden att bevakas av Tempest Security. Vill man komma i kontakt med vakten ringer man 08-164200.

Vid viktiga och stora händelser på universitetet skickas ett SMS ut till ansvariga vid institutioner och avdelningar. Meningen är sedan att dessa ska vidareförmedla informationen i organisationen till dem det berör.

De som önskar vara med på denna SMS-lista skickar uppgifter om mobiltelefonnummer till Thomas Hårberg vid Sektionen för säkerhet, thomas.harberg@su.se.

Beställning av passerkort och nycklar

Varje institution/enhet har minst en person som är behörig att beställa nya passerkort/nycklar, beställningen görs här.

Evenemangssäkerhet

För er som arrangerar förelsäsningar/seminarium och bjuder in föreläsare har sektionen för säkerhet tagit fram en checklista (se nedan) för riskbedömning. När ni fyllt i checklistan mailar ni den till thomas.harberg@su.se som tillsammans med er bedömer ifall arrangemanget behöver förstärkas säkerhetsmässigt.

Incidentrapportering/tillbud/polisanmälan

För att kunna förebygga brott och arbeta strategiskt kring säkerhtsfrågor samt undvika skador/olyckor är det viktigt att samtliga som vistas i universitetets lokaler rapporterar tillbud, arbetsskador, polisanmälan till universitetets incidentrapportering SAMIR. Se länk till höger.

Vill du gå utbildning, se länk nedan över kursutbud!