Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Bevarande av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet hos information.

Organisation för informationssäkerhet

Ansvaret följer den besluts- och delegationsordning som gäller vid Stockholms universitet och som finns i Regelboken.

Vad är informationssäkerhet?

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering. På dessa sidor hittar du information, stöd och modeller för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerheten.

Kontakt

Informationssäkerhet

Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion via mail infosakfunktionen@su.se

Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet anmäls till infosakfunktionen@su.se

Vid brådskande ärenden kontakta Benita Falenius.