Målgrupp: Data- och systemansvariga vid SU

Medverkande: Benita Falenius, Lars Hartzell och Ammi Lovén från IT-avdelningen