Cybersäkerhetsmyter

Cybersäkerhetsmyt 1

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 2

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 3

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 4

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 5

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 6

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetmyt 7

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 8

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 9

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 10

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Cybersäkerhetsmyt 11

Informationssäkerhetsfunktionen berättar om cybersäkerhetsmyter och tipsar dig om hur du kan skydda din information och din dator.

Kontakt

Informationssäkerhet

Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion via mail infosakfunktionen@su.se

Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet anmäls till infosakfunktionen@su.se

Vid brådskande ärenden kontakta Benita Falenius.