Informationssäkerhet – ett tillstånd som innebär skydd med avseende på konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet hos information. 

Viktig strategisk resurs

Information och tillhörande informationsteknik är en ytterst viktig strategisk resurs för verksamheten vid Stockholms universitet. Genom att ha en god informationssäkerhet tryggas den information som är viktig för universitetet. Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda informationstillgångar (tillgångar som är relaterade till information och informationsbehandlingsresurser) mot olika typer av hot.

Stöd och genomförande

Behöver du hjälp eller stöd med att identifiera dina strategiskt viktiga informationstillgångar eller vid genomförandet av en risk- och sårbarhetsanalys kontakta informationssäkerhetssamordnaren vid Stockholms universitet.

  • För information om och anmälan till informationssäkerhetsutbildningar e-posta benita.falenius@su.se eller ring 16 41 91