För att ge institutioner/motsvarande samt enheter inom förvaltningen stöd och vägledning i frågor som rör informationssäkerhet har universitetets centrala informationssäkerhetsfunktion den expertkompetens som behövs för att kunna vara ett aktivt stöd. Funktionens roll är rådgivande mot all verksamhet vid Stockholms universitet.

Universitetets centrala informationssäkerhetsfunktion ska kontinuerligt planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra informationssäkerhetsarbetet vid universitetet.

Informationssäkerhetssamordnare är Benita Falenius, benita.falenius@su.se, telefon 08-164191.

Den fysiska säkerheten organiseras av chefen för  Fastighetsavdelningen och samordnas av säkerhetschefen.

Tf. säkerhetschef är Jan Ekström/Thomas Hårberg, telefon 08-161232.