För alla informationstillgångar vid universitetet ska det finnas en utsedd ansvarig person.
 Alla informationstillgångar bör klassificeras för att klargöra hur betydande tillgången är för verksamheten.