Vid universitet finns viktiga tillgångar som är nödvändiga för den verksamhet som bedrivs, t.ex. informationstillgångar i form av forsknings- och utbildningsdata. Dessa tillgångar måste hanteras på sådant sätt att det går att säkerställa att de skyddas mot obehörig åtkomst, felaktiga förändringar och att de finns tillgängliga då de behövs.