En sårbarhet har identifierats i insticksprogrammet Adobe Flash Player som används av en mängd programvaror, i nuläget finns ingen säkerhetsuppdatering tillgänglig. Sårbarheten innebär att det är möjligt för en utomstående att ta över systemet (till exempel en dator). Informationssäkerhetsfunktionen uppmanar alla att noga säkerställa avsändaren innan en fil eller länk i en e-post öppnas.

Informationssäkerhetsfunktionen rekommenderar också alla som själva använder programmet, men inte nödvändigtvis behöver använda det de närmaste dagarna, att omedelbart avinstallera detsamma i väntan på en säkerhetsuppdatering som väntas på måndag den 5 februari.

Mer information finns här: https://www.cert.se/2018/02/kritisk-sarbarhet-i-adobe-flash