Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium.