Informationssäkerhet och fysisk säkerhet utgör överlappande områden inom vilka samverkan sker. Samordningsansvaret för den fysiska säkerheten ansvarar sektionen för säkerhet vid Fastighetsavdelningen för. Mer information finner du via den relaterade länken.

Säkrade utrymmen

Känslig information från informationssystem ska lagras på resurser i datorhallar som ska vara försedda med kontrollsystem för in- och utpassering. Utrymmen med konsolutrustning ska vara låsta när de är obemannade. Utrymmen med kopplingspunkter ska vara låsta. Känslig information som inte hanteras i informationssystem ska förvaras i brandklassade säkerhetsskåp. Beslut ska tas av verksamhetsansvarig chef om och när tillträde till säkrade utrymmen tillåts.