Vid nyttjande av externa tjänster, outsourcade system eller vid kravställning inför upphandlingen behöver universitets krav på hantering av personuppgifter och tecknande av Personuppgiftsbiträdesavtal säkerställas. I samband med nyttjande av sådana tjänster ska en riskanalys genomföras i syfte att fånga upp risker med hanteringen av personuppgifter.