1. Lämna inte din dator obevakad.

2. Se till att ha säkerhetskopia på all information i din dator, surfplatta och smartphone och se till att säkerhetskopiering görs minst en gång i veckan. Förvara en säkerhetskopia på annan fysisk plats.

3. Se till att alltid ha din dator, surfplatta och smartphone uppdaterad med senaste versioner (inklusive patchningar) av bl.a.;

  • Operativsystem
  • Webbläsare
  • Skyddsprogram mot skadlig kod (antivirus)
  • Flash
  • Java
  • Programvaror

4. Se till att din dator, surfplatta och smartphone kräver inloggning (skärmlås) som automatiskt aktiveras efter 1-5 minuter.

5.  Hantera externa USB-minnen, minneskort och hårddiskar med försiktighet då de kan föra med sig och sprida skadlig kod. Se till att det finns ett program mot skadlig kod (antivirus) där de används.

6. Överväg att kryptera datorn, surfplattan och din smartphones hårddisk.

7. Klicka inte på länkar och bifogade filer i e-postmeddelanden eller på webbsidor som du inte litar på.

8. Vid användning av olika molntjänster, fundera över vilka risker som finns med detta.

9. Tänk på att allt du gör med din dator över universitetets nätverk syns och kan komma att loggas.

10. Ladda inte ner eller dela inte ut upphovsrättskyddat material som;

  • Programvaror
  • Film
  • Ljud
  • Litteratur 

 

 

[*]      Lagring och säkerhetskopiering

[*]      Föreskrifter för anställdas användning av SU:s dator-, nät- och systemresurser  [OBS! Länken fungerar inte! Rätt länk?: http://www.su.se/regelboken/bok-3/it/f%C3%B6reskrift-f%C3%B6r-anst%C3%A4llda-avseende-anv%C3%A4ndning-av-su-s-information-informationshanterande-resurser-1.212572 ].

[*]      Innehållsansvar och rollfördelning sociala medier

[*]      Webbplatser och sociala medier

[*]     
[*]        [Länken fungerar inte!, rätt länk?: http://www.su.se/medarbetare/service/juridik-upphandling-blundad/upphandlingshandboken-1.3065  ?