Lösenordet som är kopplat till ditt användarnamn, är till för att förhindra obehöriga från att få tillgång till universitetets information.
Vissa system/applikationer har regler för hur lösenordet ska vara konstruerat, andra tillåter ”enklare” lösenord. Tänk dock på att om du väljer ett enkelt lösenord underlättar du för eventuella angripare att ta sig in i universitetets nätverk och system.
Många upplever att kraven på komplexa lösenord är omöjliga att efterleva med tanke på den stora mängd system som kräver inloggning. Detta resulterar ofta i att lösenorden antecknas på lappar intill datorn.
Om du konstruerar ett avancerat lösenord enligt nedanstående instruktioner så är det tillåtet att använda detta lösenord i flera system/applikationer (på arbetet), under förutsättning att du förvarar det på ett säkert sätt.
 Tänk på detta då du väljer lösenord:

 • Lösenord är personliga och det är ditt ansvar att se till att ingen annan känner till dina lösenord.
 • Undvik att dokumentera lösenordet (på papper, i datafil eller mobiltelefon).
 • Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt.
 • Använd inga riktiga ord som lösenord.
 • Använd inte heller namn på familjemedlemmar, husdjur, telefonnummer eller dylikt som kan kopplas till dig personligen.
 • Lösenordet bör bestå av stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken (t.ex. !”#€%&/=?) i de fall applikationen/systemet tillåter det.
 • Du får inte använda samma lösenord i universitets system som de du använder hemma.
 • Du får inte använda ditt universitetslösenord till privata tjänster, exempelvis social medier.
 • Återanvänd inte lösenorden.
 • Universitetslösenordet får inte sparas eller mellanlagras i en extern molntjänst, i en webbläsare eller i ”nyckelringar” som lagras i en extern molntjänst.
 • Byt lösenord minst en gång per år eller omgående om du misstänker att någon annan fått tillgång till ditt lösenord.

Lösenordstips

Skapa lösenord enligt samma princip varje gång, exempelvis genom att ta en mening som är lätt att komma ihåg ”Kalle var 32 när hen besökte Oslo & Bergen första gången”, skapa sedan lösenord genom att ta första bokstaven i alla ord: ”Kv32nhbO&Bfg”. Lösenordet blir relativt komplicerat men ändå enkelt att komma ihåg.


Gå̊ gärna in på̊ Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) sida:och läs mer om lösenord och testa din princip. Du hittar länken längst ner på sidan. Skriv aldrig in ett lösenord som du redan använder!

Hur förvarar jag lösenordet på ett säkert sätt?

Den bästa förvaringen är i din egen hjärna, dock har den inte alltid en bra förmåga att minnas många, långa och komplexa lösenord. Förvara dina lösenord på ett papper eller digitalt på ett USB-minne/extern hårddisk inlåst i ett personligt kassaskåp.

Använd en välkänd och beprövad programvara avsedd för att hantera lösenord i digital krypterad form. Tänk på att skydda detta program med ett svårt, långt och komplext lösenord samt att ta flera säkerhetskopior, exempelvis på USB-minne/extern hårddisk att förvara inlåst i ett personligt kassaskåp. Förvara säkerhetskopior även på annan fysisk plats.