Då människan är den viktigaste informationstillgången inom universitetet är det mycket viktigt att personer som arbetar inom universitetet upprätthåller ett högt säkerhetsmedvetande. Utbildning är för detta ändamål viktigt.

Information och utbildning av anställda ska omfatta:

  • Informationssäkerhetens betydelse för verksamheten.
  • Innehållet i säkerhetspolicyn.
  • Riktlinjer för informationssäkerhet.

Nya användare ska ges grundläggande säkerhetsutbildning före tilldelning av behörighet i nätverket.


Verksamhetsägare, informationsägare, systemägare ansvarar för att:

  • Användarhandledning för aktuellt system finns.
  • Medarbetare har tillräckliga kunskaper om säkerhetsreglerna för de informationssystem de behöver för de egna arbetsuppgifterna.
  • Allmänna regler för anställningar vid Stockholms universitet framgår av Regelboken bok 4

Informationssäkerhetsfunktionen medverkar vid introduktionsutbildningen för nyanställda, välkomstdagen för nya studenter samt chefsprogrammet. Utöver detta finns det ett internt utbildningspaket som kan tillämpas inom institution/motsvarande. Det finns även en central utbildning som man kan anmäla sig till och det kommer även att läggas upp interaktiva utbildningsdelar på Medarbetarwebben. Om du är intresserad av att gå en utbildning i informationssäkerhet, kontakta informationssäkerhetssamordnaren (kontaktinformation finns i högerspalten).