Riksrevisionen

Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Riksrevisionen kontrollerar om de följer direktiv, regler och föreskrifter och om de når sina mål, det vill säga att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Inom ramen för sin tillsynsverksamhet granskar Riksrevisionen huruvida myndigheten efterlever gällande föreskrifter inom informationssäkerhetsområdet.

Riksarkivet

Riksarkivet har ett uppdrag att följa upp hur föreskrifter och allmänna råd för arkivhantering efterlevs.