Universitetsledningen genomför årligen en genomgång av universitets ledningssystem för informationssäkerhet, SULIS, och beslutar om inriktning av ledningssystemet samt eventuella förändringar.