Att arbeta på laboratorier i Stockholms universitet ska både vara säkert för dig och för miljön. Vi har kemiska och biologiska produkter, strålkällor och andra fysiska riskkällor som behöver hanteras korrekt för att inte leda till en negativ påverkan på både människors hälsa och miljön. Stockholms universitet har centrala regler och rutiner som följer myndighetskraven och är ett stöd för dig i din forskning eller dina studier.

Stockholms universitets laboratoriesäkerhetspolicy ger ramar för det systematiska arbetsmiljö- och miljöarbete i laboratoriet.