Faropiktogram för märkning

Faropiktogram ska finnas på behållare, skåp och andra förvaringsplatser som innehåller kemiska produkter. Detta regleras dels i den så kallade CLP-förordningen (Förordning (EU) 1272/2008), men även Arbetsmiljöverket har krav på hur en behållare med en kemisk produkt ska vara uppmärkt (och tillåter en förenklad märkning inom den egna arbetsplatsen). Faropiktogrammens utformning och vilka kemiska produkter som ska märkas med vilka piktogram regleras på EU-nivå (i CLP-förordningen). Faropiktogrammen ska till exempel finnas på:

  • rör
  • e-kolvar
  • flaskor
  • lådor
  • skåp
  • dörrar

Här nedan kan du ladda ner faropiktogram för märkning.

Fysikalisk fara

 
 

 

GHS04
Gas under tryck
Se och ladda ner högupplöst»

 

 

 

   

 

Hälsofara

 

 

 

 

 

Miljöfara

 

 

Exempel på märkning

Ett exemepl på förenklad märkning enligt Arbetsmiljöverket ser du på bilden nedanför.

*Om CMR, så ska ”carcinogent”, ”mutagent” och/eller ”reproduktionsstörande” anges.

Läs mer

En mer utförlig guide till hur du ska märka hittar du i dokumentet:

Märkningsguide för behållare och skåp som innehåller kemiska produkter (382 Kb)

SU-butiken har nu utökad sitt sortiment av faropiktogram enligt CLP-förordningen. De finns flera storlekar för att kunna täcka de olika behoven.

Läs mer om lagstiftningen som reglerar märkningen: