Hur får man tag i väktaren på kvällar, nätter och helger?

Ring: 08-16 42 00

Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

Ring: 08-16 42 00

Vart vänder jag mig för att få svar på frågor om lås, nycklar och passerkort?

Kontakta Serviceportalen: su.se/serviceportalen

Jag har blivit utsatt för ett brott inom Stockholms universitets campusområden?

Är det akut och gärningsmannen finns i närheten, ring polisen 112. Om det finns möjlighet notera hur personen är klädd, längd, kroppsbyggnad, bar personen på något, andra kännetecken. Om ärendet ej är akut kontakta Fastighetsavdelningen/Säkerhet: 08-16 22 16, för att få stöd och hjälp, samt att upprätta polisanmälan och kontakten med polis. Vill du ha hjälp av campusväktaren ring: 08-16 42 00.

Jag såg att universitetet placerat ut hjärtstartare, vem kontaktar man om man vill gå utbildning?

Stockholms universitet har flest hjärtstartare utplacerade på allmänna ytor i Sverige. Önskar man gå utbildning kontaktar man Jan Ekström, tel: 08-16 35 45, jan.ekstrom@su.se

Tipstelefon för brott

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här kan man anmäla brott, hot, trakasserier, ekonomiska oegentligheter eller annat som rör säkerheten på universitetet.

Tipsen lämnas anonymt. Telefonen har en telefonsvarare, utan nummerpresentatör. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet. Tipstelefon: 08-16 11 55

Varför ska man anmäla en incident/brott?

Fastighetsavdelningen/Säkerhet arbetar brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra att brott begåsvid Stockholms universitet. Om vi får denna information kan vi göra insatser för att förhindra att det inträffar igen, din information är värdefull för oss!

Inbrottslarmet ljuder vid den enhet/institution jag arbetar vid, vad gör jag?

Kontakta den personen som är ansvarig för larmet vid din arbetsplats. Finns denna person inte på plats, ring 08-16 42 00.

Behöver jag ansöka om tillstånd för att använda kemiska produkter?

Flera kemiska produkter kräver att man ansöker om tillstånd innan produkten ska användas. Samtliga frågor om tillstånd/ansökan kan besvaras av Johan Fång, kemikaliesamordnare, e-post: johan.fang@su.se, tel: 08-16 11 39.