• Orientera dig i lokalerna, kontrollera var nödutgångar och brandskyddsutrustning finns,
  • När du lämnar ditt kontorsrum, stäng och lås dörren, lämna ALDRIG ett kontor olåst,
  • Kontrollera vem du släpper in i lokalerna, fråga personen vem han/hon söker,
  • Lämna aldrig personliga tillhörigheter utan uppsikt,
  • Passerkort och nycklar är personligt utdelade och får inte
    lånas ut. Om du förlorar kort eller nycklar anmäl detta snarast
    till din chef.
  • På Stockholms universitet råder noll-tolerans mot all brottslighet. Samtliga brott som begås på Stockholms universitet ska polisanmälas till närmaste chef eller direkt till Sektionen för säkerhet.
  • Har ni frågor som rör säkerheten eller andra frågor tveka inte att ringa till oss, 16 22 16.

 

Checklista vid allvarlig händelse

 

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.

 

Om de mot förmodan inte kan komma ring universitetets tillförordnade säkerhetschef

Jan Ekström 08-16 35 45 mobil: 070-341 35 72 eller

Thomas Hårberg 08-16 10 25 mobil: 070-316 25 51.

 

För annan hjälp ring 08-16 22 16 till Sektionen för Säkerhet. Efter arbetstid 08-16 42 00 (08- 15 42 00, reservnummer) direkt till Securitas, begär universitetsväktaren. På campus finns väktare dygnet runt. Kontakta även berörd institutions prefekt samt dokumentera tider, platser, åtgärder, vem du pratat med m.m.  

Brott och hot anmäls till Thomas Hårberg, se kontaktuppgifter.

 

Störande student 

 

Om en student stör verksamheten har du som lärare rätt att be studenten att lämna salen. Vägrar studenten ring väktaren (08-16 22 16, om kvällstid 08-16 42 00). Det är bara polis och ordningsvakt som har rätt att fysiskt avlägsna en störande student. Om en student börjar ge sig på dig eller en annan student fysiskt har du givetvis rätt att försvara dig (nödvärnsrätt) men förhoppningsvis händer inte detta.

 

Om en situation uppstår där du ber en störande student att lämna salen, denne vägrar och det blir en ohållbar situation för alla inblandade i väntan på att vakt/polis kommer bör du istället avbryta lektionen för hela gruppen.

 

Dessa händelser ska anmälas till prefekten som i sin tur anmäler detta till disciplinnämnden för åtgärd. Prefekten är ansvarig för anställdas och studenters säkerhet. Han/hon har rätt att fatta beslut om en student ska avhysas från undervisningen och bestämma om vidare hantering av ärendet.

 

Vid behov kan du begära eskort på universitetsområdet direkt hos väktaren, denne följer dig då till bilen, bussen eller tunnelbanan.

 

Allvarlig händelse ute i fält

 

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.

 

 

Larma fältstationens föreståndare

Tovetorp                             Sven Jakobsson mobil: 070-357 85 74

Askö                                   Lena Kautsky 08-5537 8000

Tjärnö                                 Katarina Abrahamson 031-786 90 51

Tarfala                                Gunhild Rosqvist 08-16 4983 (eller 0980-550 39)

 

OBS! Alla studenter som deltar i övernattning ska ha fyllt i blanketten ”Fältvistelse” med uppgifter om kursledarens befogenhet att skicka hem studenter som upplevs som störande, samt frivillig information om nära anhörig och eventuell medicinering och sjukdom. 

 

Länkar

Studenthälsan

 

Kontakt:

 

http://www.studenthalsanistockholm.se/om-shs