En väl fungerande säkerhetsorganisation skapar trygghet och minimerar kostnaderna för oförutsedda utgifter för Stockholms universitetet. Säkerhet är en del av kvalitetsarbetet och betyder mycket för omvärldens intryck av Stockholms universitet. En trygg och säker studiemiljö/arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för bra studieresultat/arbetsresultat. 

En av Säkerhets uppgifter är att förebygga brott, ohälsa, samordna universitetets verksamhet inom fysiska säkerhet och säkerhet samt att ge god service ut i organisationen. En angelägen serviceuppgift är att ge råd och stöd till studenter och anställda som blivit utsatta för brott eller andra kränkningar inom campus eller i andra studierelaterade sammanhang.

Det är av yttersta vikt att Säkerhet får kännedom om incidenter, brott, problem med den fysiska arbetsmiljön. Får man inte denna information blir det förebyggande arbetet lidande samt de insatser som behöver göras inte tillräckligt effektiva.