Fastighetsavdelningen arbetar för att Stockholms universitet ska vara en säker arbetsplats. Säkerhetssamordnare Thomas Hårberg uppmanar alla anställda som på något sätt känner sig hotade att höra av sig.

– Vad som händer sedan beror mycket på situationen och vilken slags hot det är. Till exempel har vi väktare på campus dygnet runt. De kan snabbt vara på plats, säger han.

Viktigt att polisanmäla hot

Oftast uppmanar Sektionen för miljö och säkerhet att polisanmäla. De kan hjälpa till om de först får in en anmälan via universitetets incidentrapporteringssystem SAMIR, www.su.se/samir. Det händer att institutioner polisanmäler hot, även om den utsatta personen inte vill stå som målsägande.

Alla polisannmälningar som görs via SAMIR går vidare till polisen. Även om inte alla anmälningar resulterar i åtgärder från polisen ser Thomas Hårberg ändå ett värde i att göra dem, då det finns ett underlag ifall det skulle bli fler anmälningar framöver. Hoten sker oftast via nätet och sektionen för säkerhet har sett en liten ökning de senaste åren.

– Blir forskare eller lärare hotade med anledning av sin forskning eller undervisning så är det en form av arbetsmiljöproblem. Om någon blir hotad vill vi att den tar kontakt med sektionen för säkerhet och informerar sin prefekt eller skyddsombud. De får gärna i sin tur ta kontakt med personalavdelningen för råd och stöd i hur situationen kan hanteras. För att på något sätt kunna ge stöd till forskare som hotas måste vi få information när det händer. Det är bra att frågan lyfts, säger Anna Jutterdal vid Personalavdelningen.

Anmäl säkerhetsavvikelser

Har du sett eller varit med om brister och allvarliga händelser inom fysisk säkerhet? Då kan du rapportera avvikelser eller brister i den fysiska säkerheten. Till exempel obehöriga personer fått tillträde till områden eller byggnader, vandalisering och skadegörelse via formuläret: Anmälan om säkerhetsavvikelse (Obs! Ej polisanmälan).

Möjlighet till samtal med psykolog

Via företagshälsovården finns möjlighet till samtal med psykolog. Alla anställda har rätt till tre samtal och för den som behöver fler går det ofta att ordna. För den som känner sig otrygg på campus går det att få stöd av väktare, till exempel med eskort till parkering, tunnelbana eller liknande. Det har hänt att personer fått ett speciellt larm installerat på sitt kontor

Läs även om hat och hot mot forskare som var temat i Universitetsnytt 3 2017.
 

Om du blir hotad via e-post eller sociala medier gör så här:

- Spara e-postmeddelandet eller länken till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller hemsidan. Ta en skärmdump.
 -Notera datum och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet.
- Informera din närmaste chef.
- Kontakta sektionen för säkerhet, tfn 08-16 10 25, e-post thomas.harberg@su.se.
Du kan bland annat få råd om hur du ska agera, hjälp att upprätta en eventuell polisanmälan och om nödvändigt få väktarstöd. Du kan även få stöd i att spåra den som hotat dig eller få hjälp med att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten förekommer.

Väktare på campus nås dygnet runt på 08-16 42 00.

SAMIR - universitetets system för incidentrapportering hittar du på www.su.se/samir