Säkerhet

En trygg och säker arbetsplats

Sektionen för Säkerhet vid Fastighetsavdelningen värnar om universitetets goda rykte som en trygg och säker arbetsplats för anställda, studenter och besökande. Vi ska verka för säkerhetsfrämjande rutiner som skapar goda förutsättningar för utbildning och forskning. Vi arbetar för en säkerhetskultur som skapar trygghet och minimerar skador och förluster.

Hjärtstartare. Photo: Mattias Wadsten

Hjärtstartare vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har 50 hjärtstartare utplacerade i olika lokaler runt om på universitetsområdet.

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.

kontakt

Sektionen för säkerhet

Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.