SMS-tjänsten administreras av Sektionen för säkerhet, i samarbete med IT-avdelningen.

  • Behöver du vara med på SMS-listan? Eposta ditt mobilnummer till Thomas Hårberg vid Sektionen för säkerhet, thomas.harberg@su.se.
  • OBS! Meddela snarast om en person på SMS-listan slutar eller byter tjänst, och mobiltelefonnummer till den ny ansvarig person.