SOS Alarm
 

112

Studenthälsan
 

08-674 77 00


Företagshälsovård (måndag–fredag kl. 8–17)


08-676 82 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden)
 

1177