Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut nödsituation

Ring 112 

SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

Ring väktare: 08-16 42 00 (om växeln ligger nere - reservnr: 08-15 42 00)

Checklistor

Stockholms universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare, studenter samt besökande. Här hittar du länkar till checklistor och information om förfarandet vid trakasserier, olycka, dödsfall, eller hot och våld.

Om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR

Universitetets system för anmälan om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada eller miljöavvikelser. Svar/bekräftelse på din anmälan kommer via e-post.

Säkerhet och informationssäkerhet

Nellie Grenius, säkerhetschef, Fastighetsavdelningen

e-post: nellie.grenius@su.se

Stefan Kvarnerås, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen

e-post: stefan.kvarneras@su.se