Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut händelse och kris

Ring 112

SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

Ring väktare: 08-16 42 00 (om växeln ligger nere - reservnr: 08-15 42 00)

Checklistor

Stockholms universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare, studenter samt besökande. Här hittar du länkar till checklistor, information, utbildningar och kontaktuppgifter som bl.a. rör din och andras säkerhet, fysiska arbetsmiljö och hälsa.

Om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

kontakt

Säkerhet och informationssäkerhet

Nellie Grenius, säkerhetschef, Fastighetsavdelningen

e-post: nellie.grenius@su.se

Stefan Kvarnerås, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen

e-post: stefan.kvarneras@su.se

Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR

Universitetets system för anmälan om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada eller miljöavvikelser. Svar/bekräftelse på din anmälan kommer via e-post.