Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112

Säkerhet, väktare: 08-16 22 16

Väktare vid Albano: 08-16 22 17

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

 

Kontorstid

Studenthälsan: 08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00

 

Expertstöd i säkerhet

Stockholms universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare, studenter samt besökande.

På de här sidorna hittar du utbildningar, checklistor och kontaktuppgifter som rör din och andras säkerhet och hälsa.

Checklistor säkerhet

I länken nedan hittar du en sammanställning av alla checklistor för säkerhet.

Utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet

Utbildningar i brandsäkerhet, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljö och säkerhet på lab, utbildningar i KLARA samt krisplanering utförs av Fastighetsavdelningen och Biosäkerhetskommittén.

SMS-utskick till chefer och prefekter om viktiga händelser

Vid viktiga och stora händelser på universitetet, skickas ett SMS ut till ansvariga (prefekter och chefer etc) vid institutioner och förvaltningsavdelningar. Informationen i dessa SMS-meddelanden ska vidareförmedlas till dem det berör inom den egna organisationen.

Nummer till väktare

Numret till väktarna kan skillja sig beroende på vilken tid på dygnet du vill komma i kontakt med dem.

 

 

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.

Utbildning i säkerhet

Sektionen för säkerhet och miljö anordnar kontinuerligt utbildningar i bland annat brandskydd, hjärt- och lungräddning samt laboratoriesäkerhet.

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Du når den via: 08-16 11 55