Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112

Säkerhet, väktare: 08-16 22 16

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

 

Kontorstid

Studenthälsan: 08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.