Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut nödsituation

Ring 112 

SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

Ring väktare: 08-16 42 00 (om växeln ligger nere - reservnr: 08-15 42 00)

Checklistor

Stockholms universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare, studenter samt besökande. Här hittar du länkar till checklistor och information om förfarandet vid trakasserier, olycka, dödsfall, eller hot och våld.

Om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

Oegentligheter, brott, missförhållanden

Visselblåsa

Du har två möjligheter att visselblåsa, via telefon eller via SU:s visselblåsarfunktion. Rapporter hanteras av extern leverantör och du avgör om du vill vara anonym.
Rapportera via telefon:
077-140 16 36
Rapportera via webben: 
SU:s visselblåsarfunktion

Kontakt

Säkerhet vid SU

sakerhet@su.se (frågor gällande säkerhet)
informationssakerhet@su.se (frågor gällande informationssäkerhet)
brandsakerhet@su.se (frågor gällande brandsäkerhet)
fysiskarbetsmiljo@su.se (frågor gällande fysisk arbetsmiljö)
labsafety@su.se (frågor gällande laboratoriesäkerhet)
biosafety@su.se (frågor gällande biosäkerhet)
radsafety@su.se (frågor gällande strålsäkerhet)
exco@su.se (frågor gällande exportkontroll)