Samverkan

  Samverkansträdet. Illustration: Sektionen för kommunikation

  Samverkan med omgivande samhälle

  Vid Stockholms universitet är samverkan med omgivande samhälle indelat i tre huvudsakliga kategorier; samverkan inom forskning, inom utbildning och samverkan inom samhällsutveckling.

  Samverkansrapportens omslag

  Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan

  Mycket handlar om samhällsutveckling – forskningskommunikation och olika expertuppdrag.