Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Ansvar för:

 – Engelska institutionen

 – Institutionen för lingvistik

 – Institutionen för språkdidaktik

Kontakt:

Adnan.Mahmutovic@english.su.se

 

 

 

 

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Jag är LSK för engelska, lingvistik, och ISD. Mina erfarenheter av samverkan med olika aktörer i det svenska samhället har lärt mig att vi på SU har väldigt mycket att vinna på att söka diverse partners utanför universitetsvärlden. Det handlar inte enbart om att söka sprida kunskap utan att hitta nya sätt att utvecklas som framtidens utbildare.

Vad jobbar du med just nu?

Numera forskar jag om världslitteratur inom ett stort projekt som kräver samarbete mellan olika discipliner samt ett ansvar för samverkan med olika aktörer både i det svenska samhället och internationellt. Jag är också koordinator för MA i transnationellt kreativt skrivande vid SU. Inom MA programmet söker vi hitta praktikplatser och andra typer av miljöer där studenter kan både bidra med sina kunskaper och lär sig jobba inom olika branscher som behöver deras typ av expertis. Som LSK har jag jobbat med samverkanscheckarna.

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer