Foto: Elsa Adrielsson Helin
Foto: Elsa Adrielsson Helin

Ansvarar för:

Historisk-filosofiska ämnena
(med Anja Hirdman)

Kontakt:

louise.wallenberg@ims.su.se

 

 

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Samverkan har för mig inom min undervisning kommit att få en allt större betydelse under de sista åren – det gäller i synnerhet samverkan med muséer, men också med olika typer av och praktiker verksamma inom olika kultursektorer. Att få arbeta med samverkan och försöka lyfta dess betydelse – och att förhoppningsvis också kunna hjälpa andra kollegor - har varit den främsta moroten för mig då jag tog mig an uppdraget.

Vad jobbar du med just nu?

Förutom att tillsammans med min parhäst Anja Hirdman verka som resurs för kollegor inom de historisk-filosofiska ämnena på Humanistisk fakultet som vill samverka och behöver stöd och inspiration så skissar jag tillsammans med kollegor på en doktorandkurs i teori och praktik som skall ges i samverkan med olika museer och produktionsbolag.

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer