Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Ansvarar för:

Företagsekonomi 
Nationalekonomi
Statistik
Institutet för internationell ekonomi

Kontakt:

mandar.dabhilkar@sbs.su.se

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Öka förståelsen bland lärare och forskare på samhällsvetenskapliga fakulteten för att modern samverkan är en ömsesidig och dubbelriktad process. Tidigare har den varit enkelriktad. D v s att endast föra ut resultat av grundutbildning och forskning som vid expert- och konsultinsatser. Numera handlar det även om att föra in problem och frågeställningar från det omgivande samhället för att öka kvaliteten i våra kärnverksamheter grundutbildning och forskning. En förutsättning för detta är naturligtvis bibehållen integritet hos såväl akademi som samverkanspart.

Vad jobbar du med just nu?

  • Mentorskapsprogram
  • Arbetslivsanknuten praktik
  • Former för organiserad samverkan på områdesnivå
  • Samverkanscheckar
  • Strategiskt samverkansavtal mellan Stockholms universitet och IBM

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer