Foto: Elsa Adrielsson Helin
Foto: Elsa Adrielsson Helin

Ansvarar för:

 – Romanska och klassiska institutionen
 – Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 – Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
 – Institutionen för svenska och flerspråkighet

Kontakt:

mona.blasjo@su.se

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Samverkan som stimulerar både universitet och externa aktörer har länge varit något jag kämpat för. Att forskning och utbildning inte kan verka avskilt från resten av samhället känns självklart men är något man måste arbeta aktivt för. Det har jag gjort i min egen forskning och undervisning, i olika uppdrag för Humanistiska fakulteten och i projektet Humsamverkan. Det här uppdraget var en naturlig fortsättning på det arbetet.

Vad jobbar du med just nu?

Som lokal samverkanskoordinator arbetar jag bl.a. för att få fler humanistiska forskare att söka samverkanscheck och för att ordna en träff med Energimyndigheten som vill att fler humanister söker medel där. Som forskare startar jag ett projekt som samverkar med företag för att se på flerspråkighet i arbetslivet, och som lärare konkretiserar jag en utveckling av Språkkonsultprogrammet mot starkare arbetslivsanknytning.

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer