Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet främst på central- och institutionsnivå. Centralt vid Samverkansavdelningen finns två heltidsanställda alumnkoordinatorer som

  • svarar på behov från kärnverksamheten och uppdrag av ledningen
  • sammankallar, samordnar, leder arbetsgrupper, bedriver centrala projekt och evenemang med alumner i fokus och som
  • sedan 2017 bla haft fokus på internationella alumner på uppdrag av rektor.

På de flesta institutioner (ca 50) finns en eller flera personer med uppdrag att jobba med alumnverksamhet på deltid, men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Vid ett flertal institutioner har man prioriterat alumnverksamheten och avsatt resurser, vilket lett till en fruktbar alumnsamverkan. 

Alumners bidrag är värdefullt

Alumner bidrar till utbildningarna genom att ställa upp som gästföreläsare, engagera sig som mentorer, delta i marknadsföring och svara på enkäter. De är ofta mycket goda ambassadörer för programmet, ämnet och lärosätet. 
De institutioner som inte håller kontakten med tidigare studenter tappar kontakt med en kritisk massa potentiella ambassadörer för programmet, ämnet, och lärosätet.

Hitta det som är relevant för er

Behoven av alumnverksamhet kan se olika ut vid universitetet och därmed också behovet av alumnsamverkan.  Lärarutbildningarna och läraralumner har helt andra behov av fortsatt kontakt efter studierna än ett program med främst internationella mastersstudenter. Institutioner som enbart har doktorandstudenter har inte samma behov av alumnsamverkan som en institution med främst kursstudenter på grundnivå.

Även om behoven skiljer sig åt kan alla få ut mycket av att hålla kontakten med tidigare studenter. Det gäller bara att hitta det som är intressant och relevant för just er verksamhet och era alumner.

Hör av er till oss!

Bild på grupp människor. Foto:Eva Dalin

Vill ni utforska möjligheter för att starta upp en alumnverksamhet? Vill ni veta vad vi centralt kan erbjuda vad gäller stöd och rådgivning? Vill ni initiera en arbetsgrupp med flera inom universitetet men behöver hjälp att styra upp och driva frågan?

Kontakt: alumn@su.se
Webb: su.se/alumn, su.se/alumni