Genom att engagera alumner som mentorer får alumnerna bekräftelse på att de tillhör – de känner sig relevanta, ihågkomna och nyttiga. Det blir också ett svar på det kanske tydligaste behovet som utrycks av merparten SU-studenter – arbetslivsanknytning. 

Programmet drar igång under maj 2020 med planering under maj-juni och rekrytering och matchning maj-sept. Workshoppar och kick-off (som arrangeras centralt) för deltagarna blir i slutet på oktober 2020 då programmet drar igång ”på riktigt”.

Vill ni delta i programmet så anmäler ni er här senast den 15:e april: MOU-Alumni Mentorship Programme 2020-21. Max 15 institutioner kan delta i år så först till kvarn gäller!

Centralt koordinerat och finansierat

Det centrala alumnteamet står för planeringen och koordineringen internt, håller i en rad gemensamma evenemang samt anlitar expertstöd för att kompetensutveckla deltagarna och hålla en hög kvalité på programmet. Deltagande institutioner rekryterar sina alumner som mentorer och matchar ihop dem med studenter (minst 5 par per institution). 

Under pilotåret 2019-20 deltog åtta institutioner och de har uppskattat att arbetstiden för den lokalt ansvariga är på ca en vecka för hela programmet (beroende på antal deltagande student-alumn par).

Se kontaktinformation nedan om ni vill höra mer om årets deltagande institutioners erfarenheter av programmet (samtliga har för avsikt att delta igen under 2020-21):

Vänliga hälsningar, 

Det centrala alumnteamet