Vid Stockholms universitet har det utförts alumnenkäter, både på fakultets- och institutionsnivå under många år. Det har aldrig koordinerats alumnenkäter centralt och därmed har det skapats och återskapats enkäter på program-, institutions-, ämnesområdes- och fakultetsnivå under alla år. 

Nu finns det en mall för alumnenkäter publicerad i Survey and Report som är tillför alla vid SU. Den heter Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och är publicerad i verktyget Survey&Report

För att hitta mallen i Survey & Report gör du följande: 

I vänstermeny välj Enkät, välj Ny enkät och i listan som öppnar nedan väljer du Mall. Där väljer man Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och sedan Skapa enkät.  När den nya  enkäten är skapad är det viktigt att läsa Inledningstexten där det framgår instruktioner för hur man använder enkäten. 

Mallen togs fram av alumnverksamheten vid Samverkansavdelningen i nära samarbete med representanter från kärnverksamhetens alla fakultet och flera förvaltningsenheter.

Kontakta alumn@su.se vid eventuella frågor kring mallen.