Alumnverksamhet - varför?

Att behålla kontakten med före detta studenter kan vara väldigt värdefullt. Alumner bidrar till utbildningarna genom att ställa upp som gästföreläsare, engagera sig som mentorer, delta i marknadsföring och svara på enkäter. De är ofta mycket goda ambassadörer för programmet, ämnet och lärosätet. 

Behoven av alumnverksamhet och alumnsamverkan kan se olika ut vid universitetet. Men även om behoven varierar kan alla få ut mycket av att hålla kontakten med tidigare studenter. Det gäller bara att hitta det som är intressant och relevant för just er verksamhet och era alumner.

Nätverk för alumnansvariga

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet på central nivå och institutionsnivå.

På Studentavdelningen finns två heltidsanställda alumnkoordinatorer som sammankallar, samordnar, leder arbetsgrupper samt bedriver centrala projekt och evenemang med alumner i fokus. På de flesta institutioner finns en eller flera personer med uppdrag att jobba med alumnverksamhet på deltid, men förutsättningarna ser olika ut. 

Det finns ett nätverk för anställda som arbetar med alumnfrågor eller är intresserade av att arbeta aktivt med alumner. Nätverket ses två gånger per termin för att prata om samverkan, behov och aktiviteter samt för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Idag har 40 institutioner en avsedd kontaktperson och medlem i nätverket. Välkommen att gå med du också! Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Alumnnyhetsbrevet

Alumnkoordinatorerna vid Studentavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev till alumnerna i alumnnätverket fyra gånger per år på både svenska och engelska. Gå med i alumnnätverket om du vill prenumerera på nyhetsbrevet - som anställd är du också välkommen som medlem.

Alumngrupp på Linkedin

Alla som slutfört minst en kurs vid SU, är anställd eller är före detta anställd vid SU är välkomna att gå med i vår alumngrupp på Linkedin: Stockholm University Alumni Network.

I Linkedingruppen tipsar vi bland annat om projekt eller evenemang vid universitetet som kan vara av intresse för målgruppen, externa evenemang med anknytning till alumner eller nyheter om SU-alumner. 

Film om att vara alumn

Tumnagelbild. "Om att vara en alumn" film

På Stockholms universitet räknas en person, som gått en kurs och tagit poäng, som en alumn. I länken nedan finns en film som förklarar vad en alumn är och vad det innebär att vara alumn. Du får gärna använda filmen i lämpliga sammanhang för studenter på din institution eller tipsa personal på din institution som möter studenter.  

Filmen finns på engelska och svenska.

Mentorskapsprogram

Alumnverksamheten vid Studentavdelningen samordnar ett mentorskapsprogram. De ansvarar för projektplanen och riktlinjerna inom programmet samt arrangerar och står för ett antal gemensamma evenemang. Institutionerna i sin tur rekryterar sina studenter och alumner och matchar dem. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter och att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen/universitetet. Erfarenhet från programmet 2019-2020 visar att alumnerna är väldigt positiva till att agera mentorer och gärna ställer upp.
Läs mer om programmet 2020-2021 här.

Månadens alumn skärmdump

Möt våra alumner

För att lyfta våra alumner samt illustrera olika karriärvägar för våra studenter så ber vi alumner ställa upp på intervju på olika sätt. Gemensamt för våra alumnporträtt är att vi ber alumnerna berätta vad utbildningen vid Stockholms universitet har betytt för karriären och den personliga utvecklingen. 

Om du har gjort en alumnintervju eller har läst eller sett en extern intervju med en SU-alumn får du gärna tipsa oss i det centrala alumnteamet. Vi lyfter gärna sådant om det passar i våra nyhetsbrev eller på Linkedin.

Här kan du läsa alumnporträtt på svenska och läsa och se videor från våra alumner på engelska.

Universitetsgemensam mall för alumnenkäter 

Alumnenkäter kan ge ett universitet värdefull insikt om var alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, hur de nått dit, hur de ser på sin utbildning samt få in förslag på hur alumnerna fortsatt vill samverka med universitetet. Det är ett bra första steg för att komma igång med alumnverksamhet.

Nu finns det en mall för alumnenkäter publicerad i Survey and Report som är till för alla vid SU. Den heter Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och är publicerad i verktyget Survey&Report

För att hitta mallen i Survey&Report gör följande: 

I vänstermeny välj Enkät, välj Ny enkät och i listan som öppnar nedan väljer du Mall. Där väljer man Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och sedan Skapa enkät.  När den nya  enkäten är skapad är det viktigt att läsa Inledningstexten där det framgår instruktioner för hur man använder enkäten. 

Mallen togs fram av alumnverksamheten vid Samverkansavdelningen i nära samarbete med representanter från kärnverksamhetens alla fakulteter och flera förvaltningsenheter. Kontakta alumn@su.se vid eventuella frågor kring mallen.  

Riktlinjer för den centrala alumnverksamheten

Alumnverksamheten vid Studentavdelningen har under åren 2019-2020 tagit fram riktlinjer för den centrala alumnverksamheten. Dessa kan hämtas i sin helhet från Studentavdelningen, se kontaktuppgifter nedan. Följande text är ett utdrag ur riktlinjerna.

Den centrala alumnverksamheten vid Stockholms universitet

  • Arbetar på uppdrag av förvaltnings- och universitetsledningen samt svarar på behov från kärnverksamheten.
  • Erbjuder stöd till den lokala alumnverksamheten, bland annat genom att erbjuda praktiskt stöd och rådgivning, samordna och skapa incitament till samarbete internt, samt driva gemensamma frågor mot ledningen.
  • Skapar, upprätthåller och utvecklar relationer mellan alumner och universitetet för ömsesidig nytta.
  • Jobbar för att stärka nätverket av alumner både i Stockholm och utomlands.
  • Bidrar till att stärka universitetets utbildning och forskning genom samverkan med SU:s alumner.
  • Styrker Stockholms universitets varumärke i omvärlden.

Kartläggning av alumnverksamhet vid SU:s institutioner

För att få en bättre inblick i vilka förutsättningar och behov alumnverksamheten har på institutionerna genomförde den centrala alumnverksamheten en kartläggning under 2019 och 2020. Detta var sprunget ur att alumnansvariga vid institutionerna under många år efterfrågat tydlighet och struktur för sitt alumnarbete.

Kartläggningen visar att det inom SU upplevs oklart huruvida alumnarbete ska bedrivas på lokal nivå. Enligt respondenterna bedrivs alumnarbete på olika sätt och i olika grad. Förutsättningar för alumnverksamhet samt behovet av den skiljer sig åt mellan institutioner. 

En generell iakttagelse är att alumnansvaret inom SU i hög grad axlas av eldsjälar. Många alumnansvariga jobbar aktivt med frågan trots att de ofta saknar stöd, mandat och/eller resurser. Framgångsfaktorn i dessa fall är i huvudsak individen med alumnansvaret, som upplever samarbetet med målgruppen som givande och värdefull. 

Kartläggningen i sin helhet kan fås via alumn@su.se.

Kontaktuppgifter till den centrala alumnverksamheten

Bild på grupp människor. Foto:Eva Dalin

Vill ni utforska möjligheter för att starta upp en alumnverksamhet? Vill ni veta vad vi centralt kan erbjuda vad gäller stöd och rådgivning? Vill ni initiera en arbetsgrupp med flera inom universitetet men behöver hjälp att styra upp och driva frågan?

Kontakt: alumn@su.se
Webb: su.se/alumn, su.se/alumni