Alumnverksamhet - varför?

Att behålla kontakten med före detta studenter kan vara väldigt värdefullt. Alumner bidrar till utbildningarna genom att ställa upp som gästföreläsare, engagera sig som mentorer, delta i marknadsföring och svara på enkäter. De är ofta mycket goda ambassadörer för programmet, ämnet och lärosätet. 

Behoven av alumnverksamhet och alumnsamverkan kan se olika ut vid universitetet. Men även om behoven varierar kan alla få ut mycket av att hålla kontakten med tidigare studenter. Det gäller bara att hitta det som är intressant och relevant för just er verksamhet och era alumner.

Nätverk för alumnansvariga

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet på central- och institutionsnivå.

På Studentavdelningen finns två heltidsanställa alumnkoordinatorer som sammankallar, samordnar, leder arbetsgrupper samt bedriver centrala projekt och evenemang med alumner i fokus. På de flesta institutioner finns en eller flera personer med uppdrag att jobba med alumnverksamhet på deltid, men förutsättningarna ser olika ut. 

Det finns ett nätverk för anställda som arbetar med alumnfrågor eller är intresserade av att arbeta aktivt med alumner. Nätverket ses två gånger per termin för att prata om samverkan, behov och aktiviteter samt för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Idag har 40 institutioner en avsedd kontaktperson och medlem i nätverket. Välkommen att gå med du också! Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Alumnnyhetsbrevet

Alumnansvariga vid Studentavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev till alumnerna i alumnnätverket (ca 15,000) 4 gånger per år på både svenska och engelska. Vill du också prenumerera? Då kan du antingen gå med i alumnnätverket (då du också får inbjudningar till evenemang med mera) eller skriv till oss med ämnesrad "Vill prenumerera" eller "Want to subscribe" i ämnesraden. Kontaktuppgifter finns längst ned.

Om att vara alumn - ny film

Tumnagelbild. "Om att vara en alumn" film

På Stockholms universitet räknas en person, som gått en kurs och tagit poäng, som en alumn. I länken nedan finns en film som förklarar vad en alumn är och vad det innebär att vara alumn. Du får gärna använda filmen i lämpliga sammanhang för studenter på din institution eller tipsa personal på din institution som möter studenter.  

Filmen finns på engelska och svenska.

Mentorskapsprogram

Alumnverksamheten vid Studentavdelningen samordnar ett mentorskapsprogram. De ansvarar för projektplanen och riktlinjerna inom programmet samt arrangerar och står för ett antal gemensamma evenemang. Institutionerna i sin tur rekryterar sina studenter och alumner och matchar dem. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter och att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen/universitetet. Erfarenhet från programmet 2019-2020 visar att alumnerna är väldigt positiva till att agera mentorer och gärna ställer upp. Åtta institutitioner deltar denna omgång och förhoppningen är att fler ansluter till nästa. 
Läs mer om programmet 2020-2021 här.

Månadens alumn skärmdump

Möt våra alumner

För att lyfta våra alumner samt illustrera olika karriärvägar för våra studenter så ber vi alumner ställa upp på intervju på olika sätt. Gemensamt för våra alumnporträtter är att vi ber alumnerna berätta vad utbildningen vid Stockholms universitet har betytt för karriären och den personliga utvecklingen. 

Här kan du läsa porträtt på svenska och höra från våra alumner på engelska.

Universitetsgemensam mall för alumnenkäter 

Alumnenkäter kan ge ett universitet värdefull insikt om var alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, hur de nått dit, hur de ser på sin utbildning samt få in förslag på hur alumnerna fortsatt vill samverka med universitetet. Det är ett bra första steg för att komma igång med alumnverksamhet.

Nu finns det en mall för alumnenkäter publicerad i Survey and Report som är till för alla vid SU. Den heter Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och är publicerad i verktyget Survey&Report

För att hitta mallen i Survey&Report gör följande: 

I vänstermeny välj Enkät, välj Ny enkät och i listan som öppnar nedan väljer du Mall. Där väljer man Mall för universitetsgemensam alumnenkät (sve och eng) 2019 och sedan Skapa enkät.  När den nya  enkäten är skapad är det viktigt att läsa Inledningstexten där det framgår instruktioner för hur man använder enkäten. 

Mallen togs fram av alumnverksamheten vid Samverkansavdelningen i nära samarbete med representanter från kärnverksamhetens alla fakulteter och flera förvaltningsenheter. Kontakta alumn@su.se vid eventuella frågor kring mallen.  

Hör av er till oss!

Bild på grupp människor. Foto:Eva Dalin

Vill ni utforska möjligheter för att starta upp en alumnverksamhet? Vill ni veta vad vi centralt kan erbjuda vad gäller stöd och rådgivning? Vill ni initiera en arbetsgrupp med flera inom universitetet men behöver hjälp att styra upp och driva frågan?

Kontakt: alumn@su.se
Webb: su.se/alumn, su.se/alumni